Back to the list

Velvet days / Sametové dny v Czech Courses

November 11, 2017, Prague

The Velvet Revolution anniversary last week at Czech Courses was full of active and creative commemorating. 

Thanks to all who took part!11. listopadu 2017, Praha

Vzpomínání na Sametovou revoluci jsme minulý týden prožili v Czech Courses aktivně a kreativně. 

Díky všem, co se zúčastnili!Check Czech Courses FB to find out more!

#czechcourses #velvetrevolution #czech classes